Stratejik buluşma noktası

Kalite Sistemleri


ISO 9001:2008, ISO 14001 ve OHSAS 18001 prensipleri doğrultusunda Hursan Lojistiğin kalite anlayışı;

  • Müşteri odaklı olmak
  • Çoğulcu katılım sağlamak
  • Doğaya ve insansa saygılı şekilde sürekli geliştirme yapmak

temelleri üzerine kuruludur.