Stratejik buluşma noktası

İSG Politikamız


Hursan Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş.

  • Çalışan personeline, ziyaretçilerine, tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlar ve devam ettirir,
  • Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlar ve eğitimler düzenler,
  • Planlama ve karar vermede çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirir,
  • İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapar, araştırır ve çaba sarfeder,
  • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkanlarını oluşturur, sürdürür.
  • Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul eder , yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirir.
  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür.
  • İSG hedeflerini belirler ve hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerini periyodik olarak gözden geçirir.