Stratejik buluşma noktası

İnsana ve Çevreye Saygı


Hursan Lojistik, insan haklarına ve onuruna saygı gösterir.

 

Doğayı ve çevreyi korumayı, en yaşamsal ve temel görevlerinden biri olarak kabul eder.

 

Doğa ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı destekler.

 

Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit eden Hursan Lojistik, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafının gerçekleştirilmesini sağlar.